Проекти

"Жилищна сграда "Йоан Екзарх"" , гр. София

Жилищна сграда "Йоан Екзарх", гр.София
В експлоатация от 2005г.
арх. Люблена Пунчева
РЗП - 3570 кв.м.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com