Проекти

"Жилищна сграда "Славея"" , гр. София

Към настоящия момент са свободни :

Ап.12, Ап.13; Ап.14

ПГ 2 (1 и 2), ПГ 5 (9 и 10); ПГ 13-14


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com