Проекти

"Жилищна сграда "Никола Вапцаров"" , гр. София

Жилищна сграда "Н. Вапцаров", гр. София
В експлоатация от 2003 г.
арх. Анита Теодосиева
РЗП - 3210 кв.м.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com