Проекти

"Жилищна сграда "Любата"" , гр. София

Жилищна сграда "Любата" , гр. София
В експлоатация от 1995 г.
арх. Георги Бачев
РЗП - 2700 кв.м.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com