Проекти

"Жилищна сграда "Джеймс Баучер"" , гр. София

Жилищна сграда "Джеймс Баучер", гр. София
В експлоатация от 2001 г.
арх. Георги Стойчев
РЗП - 2620 кв.м.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com