Проекти

"Център за настаняване от семеен тип" , гр. Благоевград

Център за настаняване от семеен тип, гр. Благоевград
Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи. 


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com