Проекти

"Център за настаняване от семеен тип" , гр. Чирпан

Център за настаняване от семеен тип, гр. Чирпан
Предмет на обществената поръчка: строително-монтажни работи, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com