Проекти

"Център за автодиагностика, офиси и складове" , гр. София

Център за автодиагностика, офиси и складове - Обектът се намира в гр. София, р-н Панчарево. Сградата е разположена на калкан в южната част на имота и разполага с две нива. На партерното ниво са разположени приемно-административна част, магазин, офис зона, кафе зона, помещения за персонала и основният сервиз. Второто ниво разполага с административна част с три офиса и 11 работни места и скадова част. Осигурени са необходимите места за паркиране – 7бр. Сградата е с общо РЗП - 1500 кв.м и е в експлоатация от 2012 г., арх. студио "Баухаус"ЕООД.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com