Проекти

"Църква "Св. Димитър" и други проекти"

Църква "Св. Димитър", гр.Хаджидимово
Съоръжения за игра в двора на 49 ОДЗ "Радост", гр. София
Сгради пострадали от природни бедствия в района на гр. Ихтиман
Изграждане на общинска инфраструктура, безвъзмездно с благотворителна цел
Подпомагане на спортни и издателски дейности.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com