Проекти

"Спортен комплекс „Пирин”" , гр. Благоевград

Спортен комплекс „Пирин”, гр. Благоевград
Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com