Проекти

"Предприятие за преработка на месо и фирмен магазин" , гр. София

Предприятие за преработка на месо и фирмен магазин – Сградата се намира на ул. „Моравча” и ул. „Кирил Пърличев”,кв. Орландовци , гр. София. Обемът е двуетажен с начупена форма с частичен втори етаж и сутерен. Предприятието е в експлоатация от 2013г. и е с  РЗП – 3004,91 кв.м.  Проектът на сградата е на ахитектурно бюро „АРГО” – арх. Антоанета Грънчарова.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com