Проекти

"Общински исторически музей" , гр. Гоце Делчев

Общински исторически музей, гр, Гоце Делчев
Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи, ремонт и рехабилитация.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com