Проекти

"Обновяване и реконструкция на контролна кула на летище Бургас" , гр. Бургас

Новото функционално предназначение на част от помещенията на летищната контролна кула е в основата на конструктивните промени. Оптимално е запазена носещата скелетна стоманобетонова конструкция. Предвидени са мерки за укрепването й. Изградена е нова скелетна конструкция от метални колони, рамки и греди върху съществуващата конструкция. Стоманената конструкция за усилване на летищната кула е поцинкована и защитена с пожароустойчиви гипсови плоскости.
 Проектът представлява изграждане на нов трети надземен етаж на ниското тяло, покрив над него и пристройка на нова стълбищна клетка с електрически асансьор на седем етажа, с подземна част на шахта.
 Реконструкцията  на сградата включва и промяна предназначението на някои помещения, изграждане на новите конструктивни стоманобетонови шайби и разкриване  покрива на  ниското тяло за изграждане на нов етаж в същия контур на трети етаж - с метална конструкция и леки ограждащи и вътрешни стени, окачен таван на помещенията и покрив.
 Изградена е нова фасада от  алуминиеви плоскости „Еталбонд“.
Облицовката с алуминиеви композитни панели създава модерна и перпективна визия и има атрактивен външен вид.
 Новите прозорци и витрините да са алуминиеви, с прекъснат термомост.
 Впредвид   функционалното  и  технологично  изискване от възложителя за ползване на определени помещения без прекъсване на дейността на работещите в сградата  по време на строителството, проектантите са се съобразили максимално.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com