Проекти

"Национален музей на българското изобразително изкуство" , гр. София

Национален музей на българското изобразително изкуство
Предмет на обществената поръчка: Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com