Проекти

"Музейко – Научно-образователен детски център с развлекателна и обслужваща част" , гр. София

„Музейко – Научно-образователен детски център с развлекателна и обслужваща част” - Обектът е ситуиран в гр. София, кв. "Студентски град", бул. “Климент Охридски”, 4А. Сградите са две – съединени, и представляват  два  независими  конструктивни блока с призматични обеми – северен и южен, пресечени с три различни по големина обемни форми наречени „Малки планини”. Северната сграда има 1 надземен и 1 подзем етажи, а южната - 2 надземни и 1 подземен етажи. Експозиционната част е разположена на всички етажи, включително покрива на северното крило и е предназначена за деца и техните родители. Офисната част е разположена в южното крило на сутерен и е предназначена за администрацията на центъра. Търговската част е разположена на първи етаж, непосредствено до касите за билети и е предназначена за продажба на артикули свързани с експозициите. В подземния етаж са предвидени: многофункционална зала с възможност за преграждане, складове, технически и сервизни помещения. Центърът разполага с обсерватория, детски работилници, метеорологична станция, амфитеатър  и  стена за катерене. По отделен проект до източната и западната страна на сградата ще се изгражда подземно допълващо застрояване. Проектирани са пешеходни входове и изходи на сградата на две нива.  Детският център разполага с открит паркинг в западната част на имота с 28 паркоместа и стойки за велосипеди. 
Проектът за Научно - образователен детски център с развлекателна и обслужваща част е първи по рода си детски център с Научно-образователна насоченост и се изгражда изцяло в услуга на децата  и техните родители. Концепцията следва установени световни модели за съвременни детски центрове.   Сградите са проектирани със завишени изисквания за енергоефективност и опазване на околната среда, като отговорят на Българските, Европейските и най-високите международни стандарти  за „зелени сгради”.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com