Проекти

"Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов“" , гр. Чирпан

Музеен ансамбъл „Пейо Крачолов Яворов“, гр. Чирпан
Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на сроително-монтажни работи, реставрационно-консервационни работи Проектът предвижда и изграждане на камерна сцена във формата на малък амфитеатър в двора на къщата – музей, както и обособяване на културно-информационен център.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com