Проекти

"Крепост „Кракра”" , гр. Перник

Крепост „Кракра”, гр. Перник
Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на строително-монтажни работи за обособяване на крепостта „Кракра” като атрактивен туристически център.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com