Проекти

"Късно-античен град „Никополис ад Нестум”" , гр. Гърмен

Късно-античен град „Никополис ад Нестум”, гр. Гърмен
Предмет на обществената поръчка: Реставрация, консервация и социализация на късно-античен град „Никополис ад Нестум”, Изпълнение на строително-монтажни работи.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com