Проекти / Саниране по оперативна програма "Регионално развитие"

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив по оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 в рамките ...

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Смолян

  Саниране на жилищна сграда в гр. Смолян

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян по оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 в рамките ...

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив по оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 в рамките ...

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив по оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 в рамките ...

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Карлово

  Саниране на жилищна сграда в гр. Карлово

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на община Карлово по оперативната програма "Пегионално развитие" 2007-2013 в рамките ...


 • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

 • e-mail: office@bigla3.com