Проекти / Саниране по Национална програма за Енергийна ефективност

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Бургас

  Саниране на жилищна сграда в гр. Бургас

  Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас ...

 • Саниране на жилищна сграда в гр. Дупница

  Саниране на жилищна сграда в гр. Дупница

  Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията ...


 • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

 • e-mail: office@bigla3.com