Проекти

"Embassy Homes" , гр. София

Жилищна сграда, намираща се на адрес:
гр. София, ул. „Галичица” № 38.  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com