Проекти

"Две жилищни сгради "Княжево"" , гр. София

Две жилищни сгради "Княжево" – Двете жилищни сгради „А” и „Б” са триетажни  с общ сутерен и по едно подпокривно ниво. Жилищната сграда „А” има един вход А и съдържа 14 апартамента, 1 кафе-сладарница с обслужващи помещения, 3 магазина със складове. Жилищната сграда „Б” има два входа А и Б и съдържа 25 апартамента и  1 офис. За комплекса са осигурени с 44 паркоместа.  Сградите са с общо РЗП - 5860 кв.м. и са в експлоатация от 2008 г. Проектанти: арх. Люблена Пунчева и арх. Венелин Симидчиев.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com