Проекти

"Дентална клиника "Изгрев"" , гр. София

Дентална клиника "Изгрев" – Обектът е разположен на улица „Пимен Зографски”, кв. Дианабад, гр. София. На запад сградата е „на калкан” с жилищна сграда в съседния имот. Клиниката разполага с три етажа и две подпокривни нива. На етажите се разполагат работни помещения, кабинети и зимна градина за рекреация на служителите, а на подпокривните нива се намират  помещения на управителя и голяма зала за почивка. Паркирането е решено за две сгради. Сградата е с РЗП - 650 кв.м. и е в експлоатация от 2008 г., арх. Люблена Пунчева.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com