Проекти

"Bellevue Residence II" , гр. София

Сградата е разположена лежащо към бул. Арсеналски, на ъгъла на бул. Арсеналски и ул.
Бяла.
Сградата покрива изградения калкан в УПИ ІІ и следва неговата дълбочина на 7,20 м. по
посока североизток, след което се разширява, следвайки предвижданията на Подробния
Устройствен План и спазвайки изискванията на чл. 31, ал. 5 от ЗУТ.Надземно сградата включва първо два нежилищни етажа и над тях 6 жилищни, като
последният е подпокривен.
Етажите над партера се обслужват от две стълбищни клетки и два асансьора.
Входът на сградата към надземните обекти е един, с едно общо фоайе.
Общо надземните обекти са:
- Един магазин
- Едно ателие на ниво партер
- три ателиета на втори етаж
- 14 апартамента, като последните два са мезонети
Сутеренът е на две нива, в които са разположени основно гаражи и паркоместа.
Гаражите са 18 броя, като 6 от тях са за по две коли, паркоместата са 6 броя.
Подземният гараж се обслужва от закрита рампа, чието място съответства на това,
предвидено в Подробния Устройствен План.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com