Проекти / Саниране по оперативна програма "Регионално развитие"

"Саниране на жилищна сграда в гр. Пловдив" , гр. Пловдив

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществувуащи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив по оперативната програма "Регионално развитие" 2007-2013 в рамките на проект "Енергийно обновяване на българските домове". 
Адрес на обекта: гр.Пловдив, ул. "Филип Македонски" 29а.


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com