Проекти

"Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда Професионална гимназия по компютърно програмиране " , гр. Бургас

"ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 г."


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com