Откриване на строителна площадка за саниране във Враца

Откриване на строителна площадка за саниране във Враца

17.05.2017

На 16 май 2017г. многофамилна жилищна сграда с адрес бул. „Мито Орозов“ 45 получи Акт 2 за откриване на строителна площадка. Проектът се изпълнява по спечелена обществена поръчка с предмет: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца.
Теренът, върху който е построена сградата, е равен. Тя е с РЗП- 4115,3 кв.м. и граничи със зелени площи паркинг и алеи. Ориентирана е почти точно в посока север – юг. Апартаментите са с изложение към всички посоки и са по 4 на етаж. Общо в сградата има 52 апартамента, също така  два сутеренни етажа, всеки от тях на по две нива, където се помещават складови помещения към апартаментите.
За още информация, кликнете тук

още новини


  • тел.: +359 2 868 8005факс: +359 2 868 3095

  • e-mail: office@bigla3.com